هم اکنون باز مشکل شبکه وجود دارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Main Handlehost اطلاعات php
srv1.handlehost.com اطلاعات php
srv3.handlehost.com اطلاعات php
srv4.handlehost.com اطلاعات php
srv5.handlehost.com اطلاعات php